Елеватор. Система управління

АСУ ТП елеватора призначена для реалізації комплексу функцій, що забезпечують оперативний контроль та управління технологічним процесом, збирання та зберігання інформації про перебіг технологічного процесу, діагностики роботи обладнання процесів приймання, очищення, сушіння, зберігання та відвантаження.

Основний обсяг проєктування АСУ ТП елеватора, хлібоприймальних підприємств, комбікормових заводів охоплює:

 • Управління маршрутами (конвеєрно-транспортними лініями) переміщення сировини
 • Система управління та контролю технологічним процесом сушіння зерна (автоматизація зерносушарки)
 • Системи термометрії та вимірювання рівня при зберіганні та переробленню зерна
 • Автоматизована система управління обліку руху зерна (силосна дошка)

 

  Цілі АСУ ТП

  • забезпечити програмний захист від змішування культур;
  • забезпечити облік продукції, відвантаженої на річковий транспорт;
  • зменшення матеріальних та енергетичних витрат;
  • запобігання аварійним ситуаціям;
  • підвищення якості та оперативності процесів управління технологічним процесом шляхом структурного та територіального розподілу обчислювальних та керуючих ресурсів;
  • покращення умов роботи оперативного персоналу шляхом централізації контролю та управління технологічним процесом, забезпечення операторів достатньо повною, певною та своєчасною інформацією;
  • підвищення технологічної дисципліни оперативного персоналу з допомогою протоколювання дій диспетчерів;
  • забезпечення керівників та спеціалістів інструментальними засобами та необхідною інформацією для підтримки прийняття рішень;
  • підвищення надійності систем контролю та управління шляхом застосування сучасних засобів розподіленого контролю, цифрових ліній зв'язку та наявності функцій самодіагностики.

  Ключовим критерієм якості системи є стабільність заданих характеристик технологічного процесу.

  Система АСУ ТП

  Проєктована АСУ ТП є відкритою системою. За допомогою інструментальних засобів, що поставляються в її складі, можливе удосконалення, розвиток, нарощування складу функцій, а також подальше розширення для вхідних/вихідних сигналів не менше ніж на 10%.

  Система, загалом, включає:

  •  керуючий контролер (PLC);
  •  щит керування (MCC);
  •  станції розподіленої периферії (RIO);
  •  пости місцевого управління в режимі налагодження (CP);
  •  засоби зв'язку програмно-технічних засобів верхнього рівня та нижнього рівня;
  •  головна робоча станція; АРМ оператора;

  Система візуалізації представляє АРМ оператора, SCADA систему. Зв'язок АРМ оператора з контролером, а також зв'язок між мережевими пристроями, розташованими в різних місцях, організований через промислову мережу передачі даних ETHERNET з топологією.

  Режими функціонування АСУ ТП:

  • дистанційний (автоматичний) з оптимізацією управління технологічними процесами за заданими критеріями. У цьому режимі оператор здійснює запуск та зупинення технологічних ліній в автоматичному режимі та контролює роботу системи за допомогою АРМ оператора;
  • місцевий (ручний). Цей режим застосовується при пусконалагоджувальних та ремонтних роботах. Управління здійснюється з CP (місцеві посади управління) під контролем оперативного персоналу.

  Вибір режимів керування здійснюється за допомогою перемикача на дверцятах щита MCC для всіх механізмів, що входять до складу щита.

  Для забезпечення безпеки передбачено передпускову світлову та звукову сигналізацію запуску транспортного обладнання елеваторного комплексу, а також аварійну світлову та звукову сигналізацію.

  Організовано ієрархічний доступ до системи з поділом повноважень (під паролем) за 3 рівнями доступу: «адміністратор», «інженер», «оператор».

  Система автоматизації елеватора забезпечує:

  • стабілізацію заданих режимів технологічного процесу шляхом контролю технологічних параметрів, візуального подання, та видачі керуючих впливів на виконавчі механізми, як у режимі налагодження, так і в автоматичному режимі;
  • автоматизоване керування технологічними маршрутами переміщення зерна;
  • виключення змішування культур зерна, що приймається (маршрутна карта елеватора);
  • виключення можливості введення даних за межами їх допустимих значень;
  • контроль стану технологічного обладнання елеватора із забезпеченням світлової та звукової сигналізації при спрацьовуванні аварійних захистів;
  • формування повідомлень для диспетчера;
  • візуалізацію стану обладнання у вигляді мнемосхем та трендів;
  • надання інформації персоналу у вигляді звітів та діаграм за різні періоди часу;
  • обмін даними із системами управління підприємством верхнього рівня.

  Опыт внедрения:

  Объект
  Наименование работыРабота
  Год
  Ліновицька ділянка "Гутянський Елеватор" ТОВ (КЕРНЕЛ) Чернігівської обл.
  Елеватор. АСУ ТП транспорту та силосів тривалого зберігання, загальною місткістю 24 000 т. Проєктування, прикладне ПЗ, виготовлення та постачання обладнання, електромонтажні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи
  «Славутський солодовий завод» ПАТ, Хмельницька обл., Україна
  Елеватор. Система відвантаження зерна з елеватора на залізничний та автотранспорт. АСУ ТП. Проєктування й прикладне ПЗ, виготовлення та постачання електрообладнання й матеріалів, електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи
  «Славутський солодовий завод» ПАТ, Харків, Україна
  Елеватор. Логістичний склад №1. Конвеєр скребковий. Транспортер скребковий ланцюговий. АСУ ТП. Проєктування, електричне підключення, електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи
  «ВУК «Малтюроп» ТОВ, Харків, Україна
  Елеватор. Ваги бункерні В2. АСУ ТП зважування. Проєктування, прикладне ПЗ, постачання обладнання, електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи

  Хотите получить коммерческое предложение?

  Пришлите запрос или однолинейные схемы:
  * Обязательное поле
  * Обязательное поле

  Отзывы заказчиков