Система завантаження та шихтоподачі. CAУ електроприводами

Впровадження АСУ ТП системи завантаження та шихтоподачі дозволяє забезпечити сучасний рівень автоматизованого управління, діагностику роботи та інформаційне забезпечення експлуатаційного персоналу про стан та режими роботи електроприводів механізмів.

Робочий проект електричної частини системи завантаження та шихтоподачі (СЗШ) включає (на прикладі «Маріупольський Металургійний Комбінат ім. Ілліча»):

•    заміну застарілої силової апаратури на сучасну, із застосуванням пристроїв плавного пуску Sikostart та перетворювачів частоти Micromaster фірми Siemens;
•    керування дводвигуновим скіповим витягом з приводами постійного струму. Для регулювання приводів використано тиристорні перетворювачі Simoreg фірми Siemens;
•    заміну релейно-контакторної апаратури та командоапаратів з моторним приводом на програмовані контролери Simatic S7-300;
•    встановлення кодових датчиків положення механізмів

Крім скіпового підйому об'єктами управління є наступні механізми системи завантаження і шихтоподачі: лебідка переміщення конусів, розподільник, що обертається, зрівняльні клапани, зондові лебідки, затвори вагових воронок коксу, гуркоти відсіву коксової дрібниці, підіймач прибирання коксової дрібниці, підіймач прибирання коксової дрібниці, конвеєри агломерату, гуркоти агломерату, конвеєри збирання дрібниці агломерату, перекидний лоток, затвори вагових лійок добавок, живильники добавок.

Система призначена для автоматизованого управління узгодженою роботою електроприводів СЗШ з метою:

  • забезпечення надійної та економічної роботи механізмів домни;
  • забезпечення обслугового персоналу достовірною інформацією про стан та роботу об'єкта з можливістю оперативного втручання у роботу системи.
асу тп

Видача керуючих впливів на механізми системи.
Централізований контроль за станом технологічного обладнання.
Формування оперативних повідомлень про хід завантаження доменної печі шихтовими матеріалами відповідно до заданої програми та стану обладнання.
Формування документів, що відбивають техніко-економічні показники роботи системи.
Людино-машинна система здійснює обробку інформації про стан об'єкта, вироблення оптимальних рішень та управління механізмами об'єкта.

В результаті впровадження СЗШ реалізовано такі локальні завдання управління:

  • автоматична система керування завантаженням шихтових матеріалів;
  • завдання параметрів завантаження із двох постів управління;
  • завдання режимів роботи механізмів;
  • дистанційне керування механізмами системи завантаження (резервне);
  • місцеве управління механізмами системи завантаження (налагоджувальне);
  • підвищення якості відсіву шихтових матеріалів;
  • зменшення зносу обладнання.
асу тп

 

Опыт внедрения:

Объект
Наименование работыРабота
Год
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» ПАТ, Маріуполь, Україна
Доменна піч № 2. Системи завантаження та шихтоподачі. АСУ ТП та САУ електроприводами. Проєктування та прикладне ПЗ, виготовлення та постачання електрообладнання й матеріалів, шефмонтажні та пусконалагоджувальні роботи
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» ПАТ, Маріуполь, Україна
Доменна піч № 3. Системи завантаження та шихтоподачі. АСУ ТП та САУ електроприводами. Проєктування та прикладне ПЗ, виготовлення, постачання електрообладнання, електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» ПАТ, Маріуполь, Україна
Доменна піч № 4. Системи завантаження та шихтоподачі. АСУ ТП та САУ електроприводами. Проєктування та прикладне ПЗ, виготовлення й постачання електрообладнання, монтажні, шефмонтажні та пусконалагоджувальні роботи

Хотите получить коммерческое предложение?

Пришлите запрос или однолинейные схемы:
* Обязательное поле
* Обязательное поле

Отзывы заказчиков