Інформаційно-вимірювальна система установки-36-37/1

Інформаційно-вимірювальна система встановлення Г-36-37/1 виробництва No 3

Установка Г-36/37 призначена для деасфальтизації гудрону, вакуумного розгону пропаном і селективного очищення деасфальтизату парним розчинником.

Метою створення ІІС є забезпечення технологічного персоналу встановлення сучасними засобами контролю за теплофізичними параметрами.

Призначення АСУІнформаційно вимірювальна система (ІІС) призначена для реалізації комплексу функцій, що забезпечують оперативний контроль та реєстрацію теплофізичних та облік госпрозрахункових параметрів установки Г-36/37.

Структура та функції АСУ

Інформаційна ємність системи:

 • вимірювані параметри (тип сигналу 0-50 мВ) - 166;
 • вимірювані параметри (тип сигналу 0-20 мА) - 21;
 • параметри, що обчислюються, — 37
решения нефтегаз

Реалізація, здійснена за допомогою SCADA -пакету для візуалізації технологічних процесів, INTOUCH фірми WONDERWARE.

Засоби автоматизації нижнього рівня мають забезпечувати такі функції:

 • вимірювання параметрів процесу;
 • діагностика стану вимірювальних каналів та первинних аналогових датчиків;
 • забезпечення можливості інформаційної взаємодії із верхнім рівнем системи.

Засоби автоматизації верхнього рівня повинні забезпечувати виконання таких функцій:

 • приймання інформації про стан технологічного процесу від МІП;
 • контроль виходу значень технологічних параметрів за встановлені межі;
 • забезпечення запобіжної та аварійної технологічної сигналізації;
 • безперервний збір та накопичення інформації про перебіг технологічного процесу;
 • діагностика польового обладнання;
 • передача всієї необхідної інформації на рівень операторського контролю;
 • забезпечення передачі у заводську мережу;
 • математичне обчислення та накопичення госпрозрахункових параметрів;
 • формування та друк звітів.

У зоні екрана, яка називається інформаційною зоною відеокадрів, на вибір оператора, зображуються одна з дев'яти технологічних мнемосхем або сервісні відеокадри ІІС.

Результати та ефект впровадження

Створення ІІС дозволило:

 • підвищити надійність роботи засобів контролю, звільнити з роботи засоби контролю та реєстрації, які відпрацювали свій технічний ресурс;
 • підвищити ефективність роботи установки та забезпечити резерви для її подальшого розширення та модернізації;
 • покращити якість процесів контролю та управління технологічним процесом за рахунок обладнання виробництва сучасними технічними засобами;
 • підвищити безпеку роботи установки завдяки запобіганню помилкових дій персоналу та локалізації аварій у разі їх виникнення;
 • посилити технологічну дисципліну технологічного та обслуговуючого персоналу шляхом контролю та протоколювання дій;
 • покращити умови роботи технологічного та обслуговчого персоналу шляхом централізації функцій контролю, діагностики;
 • забезпечити керівників та спеціалістів інструментарієм та інформацією для більш ефективного управління технологічним процесом.

Опыт внедрения:

Объект
Наименование работыРабота
Год
«Укртатнафта» ПАТ, Кременчук, Україна
Виробництво №З. Установка Г-З6-З7/1. Інформаційно-вимірювальна система. Прикладне ПЗ, виготовлення та постачання обладнання, введення в експлуатацію
«Укртатнафта» ПАТ, Кременчук, Україна
Виробництво №З. Установка Г-З9-40. Інформаційно-вимірювальна система. Прикладне ПЗ, виготовлення та постачання обладнання, введення в експлуатацію

Хотите получить коммерческое предложение?

Пришлите запрос или однолинейные схемы:
* Обязательное поле
* Обязательное поле

Отзывы заказчиков