АСУТП СЕКЦІЇ 300 ВСТАНОВЛЕННЯ ЛК-6У

Рішення АСУ ТП показано на прикладі виконаної модернізації гідроочищення вакуумного газойлю або дизельного палива (С-300-1), прямогонної фракції 140-280°C (С-300-2), системи автоматизованого керування компресором ЦК-301 секції 300 комбінованої установки ЛК- 6У виробництва №2 ПАТ «Укртатнафта»
Секція 300-1 призначена для очищення вакуумного газойлю або дизельного палива від сірчистих, азотистих, кисневмісних сполук та насичення ненасичених вуглеводнів методом каталітичного гідроочищення з метою отримання відповідного продукту, що відповідає дієвим вимогам. До складу секції 300-1 гідроочищення вакуумного газойлю входять реакторний блок, блок стабілізації гідроочищеного вакуумного газойлю і блок очищення водородсодержащих і вуглеводневих газів. Секція 300-2 установки ЛК-6У призначена для очищення прямогонної фракції 140°C - 280°C від сірчистих, азотистих, кисневмісних вуглеводнів та насичення ненасичених вуглеводнів методом каталітичного гідроочищення з метою отримання гідроочищеного компонента для виробництва палив для повітряно-реактивних двигунів. До складу секції 300-2 входять реакторний блок, блок стабілізації гідрогенізату з вузлом приготування палива РТ та блок очищення газів

Опис АСУ

До обсягів робіт з модернізації системи входили: затвердження технічного завдання; проєктування апаратно – програмного забезпечення; виготовлення та постачання шаф управління, пультів операторів; шеф-монтаж обладнання; проведення пусконалагоджувальних робіт; здавання АСУ в експлуатацію; навчання персоналу.

Призначення АСУ ТП

 • заміна морально та технічно застарілої системи управління на нову з використанням сучасних технічних засобів;
 • забезпечення оптимальних умов контролю та управління технологічним процесом;
 • скорочення кількості зупинок та запобігання аваріям технологічного обладнання;
 • забезпечення безпечної експлуатації устаткування;
 • отримання оперативної та накопичувальної інформації про перебіг технологічного процесу;
 • зниження витрат за енергоносії та інші ресурси, щоб забезпечити виконання технологічного регламенту роботи установки С-300, з допомогою оптимізації функцій управління;
 • зниження термінів та витрат на ремонт технологічного обладнання шляхом оперативного виявлення його несправностей;
 • забезпечення діагностики як технологічного обладнання, так і обладнання АСУТП;
 • автоматизація процесу звітної документації;
 • можливість розвитку та модернізації АСУТП при подальшій автоматизації технологічних блоків установки ЛК-6У з мінімальними витратами часу та ресурсів;
 • підвищення технологічної дисципліни шляхом контролю та протоколювання дій технологічного персоналу з розмежуванням рівнів доступу;
 • забезпечення оперативною інформацією про технологічний процес керівного персоналу установки, виробництва та підприємства загалом шляхом надання інформації про технологічний процес у загальнозаводську інформаційну систему.

Функції АСУ

 • контроль технологічних параметрів процесу виробництва, підтримання заданих параметрів технологічного процесу;
 • автоматична діагностика роботи обладнання, що входить до складу системи керування;
 • дискретне керування основними технологічними механізмами відповідно до технологічних алгоритмів процесу;
 • безперервне керування контурами регулювання параметрів процесу;
 • постійний аналіз зміни параметрів у бік граничних та критичних значень із видачею відповідних повідомлень;
 • контроль пуску, роботи, а також реалізація алгоритму антипомпажного захисту відцентрового компресора;
 • накопичення та надання інформації про поточні параметри процесу у зручному для оператора вигляді;
 • контроль дій технологічного персоналу;
 • надання поточної та архівної інформації про процеси на робочі місця з метою оперативного управління технологічним процесом;
 • підготовка протоколів про роботу обладнання, змінних та добових рапортів та зведень;
 • диференціація рівня доступу різного персоналу до управління системою з повним логуванням виконаних операцій;
 • надання поточної інформації про технологічний процес для її (поточної інформації) використання в АСУТП підприємства.

Структура АСУ ТП

Програмно-апаратна база:

АСУТП реалізована на програмно-апаратній платформі фірми АВВ Freelance 800F v9.2 на базі двох контролерів з резервованою структурою Freelance AC800FR, а також станцій розподіленого вводу-виводу S800 з резервованими мережами PROFIBUS-DP і модулями введення/виводу заміни, що забезпечують приймання усіх сигналів обсягом, визначеному даної системи управління. Як програмне забезпечення візуалізації технологічного процесу на станціях операторів використовується Freelance DigiVis у складі:

 • п'яти територіально розподілених операторських станцій (три в центральній операторній, одна в операторній компресорній та одна в операторній блоку печей);
 • інженерної станції;
 • двох резервованих контролерів AC800FR (один РСУ – контроль та підтримання параметрів технологічного процесу, другий ПАЗ – функції захисту та блокування, управління відцентровим компресором);
 • шести пристроїв децентралізованої периферії S800 I/O (4 – РСУ, 2 – ПАЗ);
 • мережевих комунікацій: резервований Profibus-DP; резервований Industrial Ethernet; резервований Modbus RTU;
 • систем зв'язку з чотирма контролерами управління поршневими компресорами, двома багатоканальними перетворювачем Ш9327 та контролером госпрозрахункових параметрів.

Інформаційна ємність системи:
Загальна кількість сигналів у т.ч.: ~1500 аналогових вхідних сигналів 242 аналогових вихідних сигналів 67 дискретних вхідних сигналів 255 дискретних вихідних сигналів 75 сигнали обміну інформацією з контролерами SIEMENS за протоколом Profibus DP 96 сигнали обміну інформацією з контролером SI багатоканальних вимірювальних перетворювачів Ш9327 за протоколом Modbus RTU 165 виконавчих механізмів ~ 100 шаф управління 4 панелей управління 2 резервованих контролерів 2 станцій операторів 5 пультів операторів 5

Результат впровадження АСУ

В результаті модернізації система АСУТП секції 300 комбінованої установки ЛК-6У виконує комплекс функцій, що забезпечують оперативний контроль та управління технологічним процесом та протиаварійними захистами в режимі реального часу, а також збору, зберігання та надання інформації про перебіг технологічного процесу, роботи обладнання, станів та подій. системи у вигляді мнемосхем, трендів та звітів.

Опыт внедрения:

Объект
Наименование работыРабота
Год
«Укртатнафта» ПАТ, Кременчук, Україна
Виробництво №2. Установка ЛК-6У. Секція З00/1 - АСУ ТП гідроочищення вакуумного газойлю або дизельного палива та САУ компресором ЦК-З01. Секція З00/2 – АСУ ТП процесу гідроочищення прямогонної фракції 140-280оС (С-З00-2). Проєктування, прикладне ПЗ, виготовлення та постачання обладнання, шеф-монтаж, електромонтажні роботи, введення в експлуатацію

Хотите получить коммерческое предложение?

Пришлите запрос или однолинейные схемы:
* Обязательное поле
* Обязательное поле

Отзывы заказчиков