Верхній рівень

Ієрархічна трирівнева структура АСУ ТП

Верхній рівень — це сервери та ПК (АРМ — автоматизоване робоче місце). Виведення стану технологічного процесу, за потреби оператором подаються команди зміну його параметрів. Для розробки створено велику кількість SCADA-систем (від англ. Supervisory control and data acquisition - диспетчерське управління та збір даних).

На верхньому рівні за участю оперативного персоналу вирішуються завдання диспетчеризації процесу, оптимізації режимів, підрахунку техніко-економічних показників виробництва, візуалізації та архівування процесу, діагностики та корекції програмного забезпечення системи.

Рівень промислового сервера, мережевого обладнання, рівень операторських та диспетчерських станцій. На цьому рівні йде контроль ходу виробництва: забезпечується зв'язок із нижніми рівнями, звідки здійснюється збір даних, візуалізація та диспетчеризація (моніторинг) ходу технологічного процесу. Це рівень HMI, SCADA. У цьому рівні залучена людина, тобто. оператор (диспетчер).Він здійснює локальний контроль технологічного обладнання через так званий людино-машинний інтерфейс (HMI - Human Machine Interface). До нього належать: монітори, графічні панелі, які встановлюються локально на пультах керування та шафах автоматики. Для здійснення контролю за розподіленою системою машин, механізмів та агрегатів застосовується SCADA (Supervisory Control And Data Acqusition – диспетчерське управління та збір даних) система. Ця система є програмним забезпеченням, яке налаштовується і встановлюється на диспетчерських комп'ютерах. Вона забезпечує збирання, архівацію, візуалізацію, найважливіших даних від ПЛК. При отриманні даних система самостійно порівнює їх із заданими значеннями керованих параметрів (уставками) і при відхиленні від завдання повідомляє оператора за допомогою тривог (Alarms), дозволяючи йому вжити необхідних дій. При цьому система записує все, що відбувається, включаючи дії оператора, забезпечуючи контроль дій оператора у разі аварії або іншої нештатної ситуації. Таким чином, забезпечується персональна відповідальність оператора, що управляє.

* Обязательное поле

ДАВАЙТЕ ПРАЦЮВАТИ РАЗОМ

Наши индивидуальные решения могут помочь вашему бизнесу, независимо от его размера. Мы поставляем продукцию со склада и под заказ.
* Обязательное поле